COVID-19: CCHD canllawiau ar y coronafeirws ar gyfer cyflogwyr

Mae gan gyflogwyr rôl bwysig i sicrhau nad yw’r materion sy’n wynebu eu gweithwyr yn cael eu gwaethygu gan benderfyniadau gwahaniaethol o ran ffyrlo, tâl salwch neu ddiswyddiadau.

 Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi llunio canllawiau ar gyfer cyflogwyr wrth i’r pandemig coronafeirws gael effaith benodol ar bobl â nodweddion gwarchodedig penodol, ac fel cyflogwr, mae’n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi o hyd i sicrhau nad yw’r penderfyniadau rydych chi’n eu gwneud mewn ymateb i’r coronafeirws yn gwahaniaethu yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn erbyn gweithwyr â nodweddion gwarchodedig.

 Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Mehefin 2020