Bydd cynllun grantiau trethi annomestig Covid-19 yn cau i geisiadau newydd ar 30ain Mehefin 2020 am 5pm

TEE Covid Information

Dyw’r Grant Trethi Busnes ddim yn rhywbeth a fydd yn digwydd yn awtomatig.  Os ydych chi’n talu trethi busnes, bydd angen i chi wneud cais i dderbyn £10k  - £25k a bydd ceisiadau ar gyfer y grantiau yma’n cau ar 30ainMehefin – felly gwnewch gais nawr os nad ydych chi wedi gwneud eisoes!

Cwblhewch y ffurflen Grant Trethi Busnes (COVID-19) i alluogi cyngor Torfaen i gasglu’r holl geisiadau ynghyd ac ystyried a yw’n briodol rhoi’r grant.

Rhowch y wybodaeth yma i unrhyw gysylltiadau busnes, cyflenwyr neu gleientiaid i sicrhau eu bod yn derbyn yr hyn sy’n ddyledus iddyn nhw o’r cynllun hwn!

Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 5pm ar 30ain Mehefin 2020 yn cael eu hystyried.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau rheolaidd gan Economi a Mentergarwch Torfaen i’ch cyfeiriad e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Mehefin 2020