Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd - nawr ar agor ar gyfer ceisiadau

TEE Covid Financial Support WELSH

Mae Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau. 

Mae’r Gronfa wedi’i llunio i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau nad ydyn nhw’n gymwys ar gyfer cynlluniau cymorth grant eraill nad oes angen eu had-dalu oherwydd COVID-19 gan Lywodraeth Cymru. 

Gall busnesau cymwys hawlio hyd at: 

  • £10,000 ar gyfer microfusnesau
  • £100,000 ar gyfer busnesau bach a chanolig
  • £690,000 ar gyfer busnesau mawr

Mae’r gronfa ar agor i geisiadau tan 10 Gorffennaf 2020 (neu hyd nes y bydd y gronfa wedi’w chlustnodi’n llwyr).

Mwy o wybodaeth yma

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Mehefin 2020