Ail-lansio gwiriwr cymhwyster ar gyfer ail gam Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru

Cychwynnwyd y Gronfa Cadernid Economaidd ym Mawrth, a’i oedi yn Ebrill, er mwyn cefnogi busnesu, mentrau cymdeithasol ac elusennau nad ydynt yn gymwys  ar gyfer cynlluniau cymorth eraill Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.  Bydd cam nesaf y gronfa, a gyhoeddwyd heddiw 9fed Mehefin, yn galluogi rhai busnesau nad oeddynt yn gymwys yn y cam cyntaf, i gael rhan o gymorth pellach gwerth cyfanswm o £100m. Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau ar ddiwedd Mehefin

Gall busnesau ddechrau paratoi nawr i wneud ceisiadau ar gyfer cymorth o’r ail gam yma yn y gronfa trwy’r gwiriwr cymhwyster

Yn amodol ar feini prawf cymhwyster penodol bydd y mathau canlynol o fusnesau sydd heb sydd heb dderbyn cymorth ariannol eto gan y Gronfa yn gallu gwneud cais.

  • Busnesau micro: yn gymwys ar gyfer hyd at £10,000 ( rhaid i unig fasnachwyr fod wedi eu cofrestru ar gyfer TAW ac yn cyflogi staff trwy PAYE; mae cwmnïau cyfyngedig nad ydynt wedi eu cofrestru ar gyfer TAW yn gymwys cyhyd ag y bo’u trosiant dros £50,000 a’u bod yn cyflogi staff trwy PAYE)
  • BBChau: yn gymwys hyd at £100,000
  • Busnesau mwy : yn gymwys hyd at £690,000

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Mehefin 2020