FinTech Wales i helpu i lunio dyfodol sector technoleg ariannol Cymru

Wedi ei sylfaenu yn 2019, mae FinTech Wales  yn meithrin a chefnogi busnesau technoleg ariannol a gwasanaethau ariannol yng Nghymru. Ei nod yw sefydlu Cymru fel chwaraewr sy’n datblygu’n gyflym yn yr economi technoleg ariannol byd-eang, gan wneud Cymru y lle i fynd ar gyfer busnesau mawr a bach.

Gyda chefnogaeth gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae FinTech Wales yn datblygu map ffordd i helpu i gyfeirio cyflenwad cyllid a sgiliau yn y dyfodol, ac mae’n gofyn i fusnesau gymryd rhan yn hyn. Ewch i: www.fintechwales.org

Darganfyddwch Ganolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru Torfaen (cartref i fusnesau technoleg a gwyddoniaeth twf uchel) yma 

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Mehefin 2020