Gweminar CThEM: wythnos yn cychwyn 22 Mehefin: Ymestyn Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafirws a chyfnodau ffyrlo hyblyg: Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

TEE Covid Information WELSH

Cynigir y weminar hon sawl gwaith trwy gydol yr wythnos hon felly dewiswch y dyddiad a'r amser sy'n gweithio orau i chi. Fe gewch orolwg o'r newidiadau i'r cynllun, sut yr effeithir ar gyflogwyr, cyfnodau ffyrlo hyblyg, dyddiadau allweddol a'r cymorth sydd ar gael.

Ewch ati i gadw’ch lle yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23rd Mehefin 2020