Canllawiau Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar gynnyrch hylif diheintio dwylo a hylif diheintio arwynebau

Defnyddio, cynhyrchu a chyflenwi

Cyhoeddwyd canllawiau gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ar gyfer cyflogwyr sy'n darparu hylifau diheintio dwylo yn eu gweithleoedd, yn ogystal ag ar gyfer gweithgynhyrchwyr hylif diheintio dwylo a diheintyddion arwynebau hen a newydd.

Mae’r canllawiau’n cynnwys sut y mae HSE yn rheoleiddio’r cynhyrchion hyn;

  • dewis yr hylif diheintio dwylo a'r diheintyddion arwynebau cywir (yn cynnwys      cronfa ddata o gynhyrchion awdurdodedig)
  • cynhyrchu a chyflenwi hylif diheintio dwylo (gan gynnwys gofynion, rheoliadau ac      ati)
  • cynhyrchu a chyflenwi diheintyddion arwynebau (gan gynnwys gofynion cyfreithiol ac      ati)

Mae cyfarwyddyd pellach ar gael ar wefan HSE

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Mehefin 2020