Meithrinfa Pont-y-pŵl yn cynorthwyo teuluoedd drwy'r cyfnod cloi

OL pic

Mae Meithrinfa Osbourne Lodge, meithrinfa blant wedi ei hen sefydlu yng nghanol tref Pont-y-pŵl ac sy’n rhedeg ers dros 22 o flynyddoedd, wedi bod ar agor drwy gydol cyfnod cloi COVID-19 ac yn cynorthwyo rhieni sy’n weithwyr allweddol mewn unrhyw ffordd y gallai. At hyn, mae plant sy’n agored i niwed wedi derbyn gofal drwy gydol y cyfnod hwn.

Meddai Nikola Masters, perchennog y feithrinfa “Roeddem yn wynebu dewis anodd ym mis Mawrth – naill ai cloi’r drysau a mynd gartre am y misoedd i ddod, neu, o ystyried bod llawer o’r rhieni rydym yn eu cynorthwyo gyda chymorth plant yn weithwyr hanfodol eu hunain, i geisio parhau i’w helpu yn y ffordd orau y gallem.

 “Cawsom ein llorio pan fu i’n rheolwyr, Lisa a Clare, wirfoddoli i aros yn y gwaith a chefnogi teuluoedd na fyddai, heb ofal plant, wedi gallu ymgymryd a’u rôl allweddol mewn ysbytai, cartrefi gofal a’r gymuned. Rwyf hefyd yn hynod ddiolchgar i’n staff gwych a wirfoddolodd i ddychwelyd i’r gwaith a chwarae eu rhan.”

 12 wythnos yn ddiweddarach, ac mae gan y feithrinfa 4 aelod staff yn gweithio bob dydd ac mae Nikola ei hun yn rhedeg ochr weinyddol y busnes.

 Aeth Nikola ymlaen i ddweud, ‘Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn ac rydym, yn anffodus, wedi bod yn rhedeg ar golled am y rhan fwyaf ohono. Serch hynny, mae’r ddyletswydd foesol rydym yn ei theimlo fel tîm wedi gwneud y gwaith caled a’r straen ychwanegol werth yr holl ymdrech. Mae gwybod ein bod wedi gallu gwneud gwahaniaeth bychan yn ystod y pandemig wedi bod yn wych. Mae llawer o newidiadau wedi eu gwneud i’n gweithrediadau beunyddiol ond nid yw’r gofal, y cariad a’r hwyl hynod y mae’r plant yn eu derbyn wedi newid o gwbl! “

 Meddai’r Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng nghyngor Torfaen “Hoffwn dalu teyrnged i Nikola a’i thîm am eu holl ymdrechion yn ystod cyfnod cloi COVID-19 ac am gadw eu drysau ar agor i rieni sy’n weithwyr allweddol sydd angen y cymorth ychwanegol hwn. Rwy’n siŵr fod rhieni yn falch o gael cysondeb gofal plant a lle diogel i’w plant chwarae wrth iddynt ddarparu gwasanaethau hanfodol i ni yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

 Mae Meithrinfa Osborne Lodge yn edrych ymlaen at groesawu mwy o blant yn ôl i’r Feithrinfa o’r 29ain Mehefin.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Mehefin 2020