CADWCH Y DYDDIAD: Ysgol Fusnes Sbonc yn dychwelyd yn "rithiol" i Dorfaen 21ain – 23ain Gorffennaf

TEE Covid Information WELSH

Mae’r byd wedi newid… Beth am eich syniad busnes?

Bydd y cwrs yma’n eich helpu i dyfu eich busnes a llwyddo yn y byd newydd ar ôl COVID-19

Mae Economi a Mentergarwch Torfaen ochr yn ochr ag Economi Sylfaenol Torfaen a Llais Busnes Torfaen wedi ymuno gyda PopUp Business School i ddod ag amrywiaeth gyffrous o weminarau i chi ar ddydd Mawrth, 21ain Gorffennaf, dydd Mercher 22ain Gorffennaf a dydd Iau 23ain Gorffennaf.

Mae diwrnod 1 yn ymwneud â dechrau busnes

Mae Diwrnodau 2 a 3 yn ymwneud â thyfu a chryfhau eich busnes

 Mae’r sesiynau i gyd AM DDIM!  Manylion llawn yr wythnos nesaf!

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Mehefin 2020