Profi, Olrhain, Diogelu: canllawiau i gyflogwyr

Profi, Olrhain, Diogelu yw cynllun Llywodraeth Cymru i brofi ac olrhain cysylltiadau a fydd yn helpu dinasyddion Cymru i ddychwelyd i'w bywydau bob dydd yn raddol ac yn ddiogel. 

Bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei gyflawni trwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru sy'n cynnwys nifer o bartneriaid sector cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i helpu i reoli lledaeniad y feirws. 

Mae'r canllawiau hyn yn egluro sut y gall cyflogwyr yng Nghymru chwarae eu rhan i helpu i wireddu strategaeth Cymru ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu er mwyn arafu lledaeniad y feirws, diogelu ein systemau iechyd a gofal ac achub bywydau. Mae hyn yn cynnwys eu cyfrifoldebau i weithwyr a chontractwyr sy'n gysylltiedig â gweithredu eu busnes ac mae'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ar gyfer yr hunangyflogedig. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan LLYW.Cymru.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Mehefin 2020