Profi, Olrhain, Diogelu i gadw Cymru'n ddiogel: gwybodaeth ac arweiniad

TEE Covid Information WELSH

Profi, Olrhain, Diogelu yw dull Llywodraeth Cymru o brofi ac olrhain cyswllt. Fe'i cyflwynir trwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru sy'n cynnwys nifer o bartneriaid yn y sector cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i helpu i atal lledaenu'r firws a lleihau nifer y bobl sy'n dod i gyswllt â'r firws.

Mae saith prif egwyddor sydd wedi'u crynhoi yn y canllaw defnyddiol hwn ynghylch yr hyn y mae angen i bobl ei wneud os ydynt yn datblygu symptom

Os ydych chi wedi profi'n bositif ac wedi bod o fewn 1m i rywun am 1 funud neu fwy neu o fewn 2m i rywun am 15 munud neu fwy, bydd angen i chi ddweud wrth weithiwr olrhain cyswllt (sy'n gweithio ar ran Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru) amdanynt. Bydd angen i chi hefyd ddweud wrthyn nhw am unrhyw un rydych chi wedi teithio mewn cerbyd gyda nhw, neu bobl sydd wedi eistedd yn agos atoch chi ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Yma, gellir dod o hyd i ganllawiau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar sut y gall cyflogwyr yng Nghymru chwarae eu rhan wrth helpu i gyflawni strategaeth Prawf, Olrhain, Diogelu Cymru i arafu lledaeniad y firws, diogelu systemau iechyd a gofal ac achub bywydau. Mae hyn yn cynnwys eu cyfrifoldebau i weithwyr a chontractwyr sy'n gysylltiedig â gweithrediad eu busnes ac mae'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ar gyfer yr hunangyflogedig.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ddull a strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru yma

Dilynwch y cyswllt yma i weld cwestiynau cyffredin ar olrhain cyswllt yng Nghymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Mehefin 2020