Canghellor y DU yn cadarnhau estyniad y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn y DU, gyda hyblygrwydd, tapro newydd a chyfraniadau gan gyflogwyr

Cyhoeddodd Canghellor y DU Rishi Sunak  fanylion ar ddydd Gwener 29ain Mai sut bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS) yn parhau i gefnogi swyddi a busnesau tan fis Hydref 2020.

Crynodeb o’r prif bwyntiau:

  • Mehefin a Gorffennaf: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau gyda chap o £2,500 ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr (ER NICS) a chyfraniadau pensiwn. Nid oes angen i gyflogwyr dalu unrhyw beth.
  • O’r 1af Gorffennaf 2020, gall busnesau ddod a gweithwyr a oedd ar ffyrlo yn ôl rhan-amser. Fis yn gynharach na’r hyn a gyhoeddwyd yn wreiddiol, mae hyn yn golygu y gall cwmnïau gytuno trefniadau gwaith e.e. oriau, patrymau shifft gyda gweithwyr a byddant yn gyfrifol am dalu cyflog gweithwyr pan fyddant yn y gwaith.
  • Bydd ceisiadau o fis Gorffennaf ymlaen yn cael eu cyfyngu i gyflogwyr sy’n defnyddio’r cynllun ar hyn o bryd ac wedi rhoi gweithwyr ar ffyrlo eisoes. Bydd y cynllun yn cau i ymgeiswyr newydd ar 30 Mehefin, gyda’r ffyrlos tair wythnos olaf cyn y pwynt hwnnw yn cychwyn ar 10 Mehefin.
  • O fis Awst 2020, bydd lefel y grant gan y llywodraeth a ddarperir dan y cynllun cadw swyddi yn cael ei dapro yn raddol i adlewyrchu’r ffaith bod pobl yn dychwelyd i’r gwaith. Gofynnir i gyflogwyr gyfrannu cyfran gymharol fechan, a bydd unigolion yn parhau i dderbyn 80% o’u cyflog pan na allant weithio.
  • Awst: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at gap o £2,500. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn
  • Medi: Bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at gap o £2,187.50. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn a 10% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.
  • O fis Hydref: Bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at gap o £1,875. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn ac 20% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.

Mae manylion pellach i’w gweld yn GOV.UK gan gynnwys  Dalen Ffeithiau

Edrychwch i weld os gallwch hawlio cyflogau eich gweithwyr drwy’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Mehefin 2020