Canghellor y DU yn Ymestyn y Cynllun Cymorth i'r Hunangyflogedig

Cyhoeddodd canghellor y DU Rishi Sunak ar ddydd Gwener 29ain Mai 2020 y bydd y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn y DU (SEISS) yn cael ei ymestyn – gyda’r sawl sy’n gymwys yn gallu gwneud ail gais a grant terfynol ym mis Awst 2020. 

Pwyntiau allweddol:

  • Gall unigolion barhau i wneud cais am y grant SEISS cyntaf hyd at 13 Gorffennaf. Dan y grant cyntaf, gall unigolion cymwys hawlio grant trethadwy sydd werth 80% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i gael ei dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw, a gyda chap o £7,500 i gyd. Mae’r arian yn cael ei dalu i’w cyfrif banc o fewn chwe diwrnod gwaith o wneud cais, ar gyfer y sawl sy’n gymwys.
  • Bydd ceisiadau ar gyfer yr ail grant yn agor ym mis Awst. Bydd unigolion yn gallu hawlio ail grant trethadwy sydd werth 70% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i’w dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw misol, a gyda chap o £6,570 i gyd.
  • Mae’r meini prawf yr un fath ar gyfer y ddau grant, a bydd angen i unigolion gadarnhau bod eu busnes wedi ei effeithio’n andwyol gan y coronafeirws. Nid oes angen i unigolyn fod wedi hawlio’r grant cyntaf i dderbyn yr ail grant: er enghraifft, efallai eu bod ond wedi eu heffeithio’n andwyol gan COVID-19 yn y cyfnod diweddarach hwn.

Meini prawf cymhwyster

Mae unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys aelodau o bartneriaethau, yn gymwys os:

  • ydynt wedi cyflwyno eu Hunanasesiad Treth Incwm ar gyfer y flwyddyn drethi 2018-19;
  • wedi parhau i fasnachu yn 2019-20 ac yn bwriadu parhau i fasnachu yn 2020-21;
  • yn rhedeg busnes sydd wedi ei effeithio’n andwyol gan COVID-19;
  • oes ganddynt elw masnachu hunangyflogedig ar gyfartaledd o ddim mwy na £50,000 a sydd o leiaf yn gyfartal i’w hincwm anfasnachol.

 Mae cyfarwyddyd pellach ar yr ail grant i gael ei gyhoeddi ar ddydd Gwener 12 Mehefin.

 Mae gwybodaeth bellach gan GOV.UK i’w gweld  yma, gan gynnwys Dalen Ffeithiau.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Mehefin 2020