Hylif diheintio dwylo a diheintyddion arwynebau: Canllawiau Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ganllawiau ar gyfer cyflogwyr sy’n darparu hylif diheintio dwylo yn eu gweithleoedd, ac ar gyfer gwneuthurwyr presennol a newydd hylifau diheintio dwylo a diheintyddion arwynebau. 

Mae gan y canllawiau wybodaeth am sut mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn rheoleiddio’r cynhyrchion bioladdol hyn ac maen nhw’n cynnwys: 

  • dewis yr hylifau diheintio dwylo a’r diheintyddion arwynebau priodol
  • gweithgynhyrchu a chyflenwi hylifau diheintio dwylo
  • gweithgynhyrchu a chyflenwi diheintyddion arwynebau

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Mehefin 2020