ENILLWCH £200 yn Her Ffotograff yr Haf PopUp Business School

Mae Her Ffotograff yr Haf PopUp Business School i unrhyw un sy’n rhedeg busnes, sy’n hunangyflogedig neu sydd â syniad busnes.  Cymerwch ran am gyfle i ennill taleb Amazon gwerth £200 Amazon neu un o bedwar taleb gwerth £50.

I gymryd rhan, tynnwch lun sy’n dangos rhan o’r hyn yr ydych yn ei wneud, neu am wneud, yn eich busnes dros yr had. Byddwch yn greadigol!

Rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth a sut i gyflwyno’ch cais ar wefan Business PopUp school.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Mehefin 2020