Pecyn £18 miliwn o gymorth ar gyfer y sector diwylliant, creadigol a chwaraeon yng Nghymru

Welsh_Government_logo

Welsh_Government_logo

Mae dros £18 miliwn ar gael  i gefnogi sectorau y diwydiannau creadigol, diwylliant a chwaraeon sy’n teimlo effaith COVID-19 ar hyn o bryd.

Mae’r cyllid yn cael ei ddarparu drwy  Cyngor Celfyddydau Cymru a Chwaraeon Cymru ac yn cynnwys:  

  • Cronfa dycnwch y Celfyddydau gwerth £7 miliwn o dan arweiniad Cyngor y Celfyddydau Cymru – Gan gydweithio gyda Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd cronfa o £7.1miliwn yn cael ei defnyddio i gefnogi artistiaid unigol a sefydliadau celfyddydol, sy’n hanfodol i ddiwylliant, lles a chydnerthedd, sydd â’r angen mwyaf, ac sy’n lleiaf tebygol o elwa o raglenni cymorth eraill. Bydd rhagor o gyhoeddiadau yn fuan o ran sut y bydd y cronfeydd hyn ar gael.   
  • Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon £8miliwn – Mae Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru wedi dod o hyd i £8 miliwn ychwanegol. Caiff hwn ei ddefnyddio i gefnogi clybiau chwaraeon a’n rhwydweithiau partner sefydledig sydd mor hanfodol i sicrhau bod ein cenedl yn gallu parhau i fod yn egnïol a mwynhau y manteision iechyd a lles a ddaw yn sgïl chwaraeon. 
  • Cronfa gwerth £1miliwn Cymru Greadigoli roi cymorth i leoliadau cerddoariaeth lleol i ymateb i bwysau ar unwaith (hyd at £25 mil fesul busnes), a chymorth ychwanegol ar gyfer y sector teledu a chyhoeddi i ganiatâu iddynt ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. Bydd enghreifftiau yn cynnwys gweithio ar syniadau newydd ar gyfer cynnwys a theledu a phrofiadau digidol newydd. 
  • Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £1 miliwn ar gyfer amgueddfeyddd, casgliadau, gwasanaethau cadwraeth, archifau a llyfrgelloedd cymunedol i ymateb i bwysau tymor byr a chamau adfer ar sail cais am grant.
  • Cronfa Cymorth Brys gwerth £750 mil – i gefnogi ein sefydliadau chwaraeon, amgueddfeydd a threftadaeth annibynnol lleiaf a mwyaf bregus gyda llif arian a phroblemau hollbwysig eraill. Mae hyn yn cynnwys dwy raglen grant sy’n cael eu gweinyddu gan Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru a Chwaraeon Cymru.   
  • Adnoddau Llyfrgell Digidol gwerth £250 mil – yn galluogi llyfrgelloedd cyhoeddus i gynnig adnoddau digidol ychwanegol i’r cyhoedd ac yn rhoi adnoddau i bobl ddarllen ac ymgysylltu ag eraill wrth hunan-ynysu.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Ebrill 2020