Cronfa o £500,000 i Gwmnïau sy'n dod o hyd i Atebion Cymorth Digidol

Mae £ 500,000 o gyllid ar gael i gwmnïau technoleg sy'n cynnig atebion cymorth digidol i bobl sydd angen aros gartref oherwydd y coronafirws.

Bydd yr arian ar gael i arloeswyr a all ddod o hyd i ffyrdd digidol i gynorthwyo pobl sydd angen help yn ystod cyfnod y coronafirws (COVID-19).

Nod her ‘Techforce19’ yw darparu cefnogaeth i’r sawl sydd angen aros gartref am nifer o wythnosau, ac sydd angen cymorth.

Mae cyllid o hyd at £25,000 ar gael.

 

Mwy o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Mawrth 2020