Rhyddhad Ardrethi Busnes oherwydd y Coronafirws

Os yw cwmnïau’n gymwys, caiff ei ddidynnu’n awtomatig o’u hanfoneb Ardrethi Annomestig (NDR) blynyddol bydd yn dod allan ym mis Ebrill. Nid oes angen siarad ag unrhyw un o NDR i gadarnhau hyn.

Bydd siopau, busnesau hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £51,000 neu lai yn cael rhyddhad ardrethi busnes o 100% a bydd tafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000 yn cael gostyngiad o £5,000 yn eu bil.  

Yn ychwanegol at y cymorth hwn mae pecyn newydd a fydd, yn 2020/21, yn rhoi rhyddhad ardrethi busnes am un flwyddyn i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, a grant o £25,000 i’r busnesau hyn sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. 

Mae hefyd yn darparu grant o £10,000 i’r holl fusnesau sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach ac sydd â gwerth o £12,000 neu lai. 

Nid oes rhaid i fusnesau sy’n gymwys am y cymorth hwn wneud unrhyw gais ar gyfer y cynllun hwn. Bydd yn cael ei weinyddu drwy’r system Ardrethi Busnes. Nid oes angen i chi gysylltu â'ch awdurdod lleol ynglŷn â hyn. Byddwch yn derbyn gwybodaeth maes o law.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Mawrth 2020