COVID-19 – Arolwg Busnes Prifddinas- Ranbarth Caerdydd: Rydym eisiau eich adborth chi

Nod yr arolwg hwn yw asesu effeithiau economaidd negyddol presennol a phosibl COVID-19 ar fusnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a’u staff. Mae ymatebion i’r arolwg yn gyfrinachol a byddant yn cael eu defnyddio i ddyrannu cymorth ac adnoddau ychwanegol i leihau effeithiau economaidd y feirws ac i lobio asiantaethau priodol i sicrhau bod y cymorth a roddir yn cynrychioli anghenion busnesau.

Ymatebwch cyn gynted ag y bo modd os gwelwch yn dda drwy glicio ar y ddolen isod a chwblhau’r arolwg

https://www.surveymonkey.co.uk/r/3BY7MZS

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Mawrth 2020