Coronafeirws (COVID-19) – canllaw i gyflogeion , cyflogwyr a busnesau

s300_Covid19GOVUKcard

Gwelwch ddolen isod i wybodaeth Llywodraeth y DU a chyngor ar ofal iechyd i gyflogwyr yn ogystal â chefnogaeth i fusnesau yn y Gyllideb yr wythnos ddiwethaf. Mae hyn yn cynnwys er enghraifft,

  • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Coronaferiws newydd, wedi ei gyflenwi gan Fanc Busnes Prydain,
  • Tâl Salwch Statudol i fusnesau gyda llai na 250 o staff
  • Llinell gymorth benodol a helpu busnesau ac unigolion hunangyflogedig 0800 0159 559.

Gallwch hefyd ddewis derbyn diweddariadau trwy e-bost. 

https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-guidance-for-employees-employers-and-businesses

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16th Mawrth 2020