Coronafeirws: Edrychwch am y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer Addysg a Dysgu yn Nhorfaen

Manylion am newidiadau i’r gwasanaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael yn yr amgylchiadau presennol fel

  • Prydiau ysgol am ddim
  • Cymorth i blant cyn oed ysgol
  • Cymorth i blant Cynradd ac Uwchradd
  • Dysgu Cymunedol i Oedolion, Hyfforddiant Torfaen a’r Gwasanaeth Chwarae/Ieuenctid 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020