Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

Bydd pob cyflogwr yn y DU sydd â chynllun PAYE yn gallu cael cefnogaeth i barhau i dalu rhan o gyflogau eu staff a fyddai fel arall wedi colli eu swyddi yn ystod yr argyfwng hwn. Mae hyn yn berthnasol i gyflogeion sydd wedi cael cais i beidio â gweithio, ond sy’n parhau i gael eu cyflogi, a ddisgrifir fel ‘gweithwyr ar seibiant’.  Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o’u cyflogau , hyd at £2,500 y mis. Y bwriad yw diogelu gweithwyr rhag colli eu swyddi.  Bydd Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn talu costau cyflogau yn ôl i Fawrth 1af a bydd ar gael am 3 mis i gychwyn, ond bydd yn cael ei ymestyn os bydd angen.

https://www.businesssupport.gov.uk/coronavirus-job-retention-scheme/

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Mawrth 2020