Oes gennych chi atebion i Covid 19 sy'n barod ar gyfer y farchnad?

Gwelwch isod y cyfeiriadau e-bost ar gyfer unrhyw gwmnïau, sefydliadau academaidd sydd ag atebion i Covid 19 sy’n barod ar gyfer y farchnad.

 

Ewch at yr Hwb Gwyddorau Bywyd am ragor o wybodaeth https://lshubwales.com/cy 

 

  • Dyfeisiau meddygol/nodweddion hanfodol/sgrinio/Profion wrth y pwynt gofal – medicaldevices@lshubwales.com
  • Rheoli heintiau /Cyfarpar Diogelwch/Mygydau/Diheintydd – infectioncontrol@lshubwales.com
  • Ynysu cymdeithasol ac unigrwydd  – socialisolation@lshubwales.com
  • Digidol/DA/Apiau – digitalsolutions@lshubwales.com
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020