Expertise Wales: Cymorth i Brosiectau Arloesi ar gyfer Ymladd COVID-19

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r achosion cynyddol o’r Coronafeirws rydym yn awyddus i gefnogi prosiectau arloesi a all effeithio’n uniongyrchol ar y modd rydym yn ymladd yn erbyn y feirws.

Gall y cynllun Cymorth i Brosiectau Arloesi ar gyfer Ymladd COVID-19 gael ei ddefnyddio i gyllido’r canlynol:

  • Prynu cyfarpar penodol
  • Addasiadau i brosesau presennol
  • Gweithredu prosesau newydd

Gallai’r cymorth gael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu dyfeisiau meddygol, Cyfarpar Diogelu Personol a chyflenwi cynhyrchion diheintio.

Mae ffurflen gais syml a hefyd proses arfarnu gyflym a fydd yn ei gwneud hi’n bosibl i’r prosiectau hyn ddechrau gwneud gwahaniaeth ar unwaith.

Sut i fanteisio ar ein cymorth

Caiff y cymorth gael ei ddarparu gan dîm o Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn a fydd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i chi ynghylch cyflwyno eich cais.

Gallwch gysylltu i ddechrau â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu anfon e-bost at SMARTCymru@gov.wales

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020