Cymorth Ariannol ar gyfer eich busnes drwy Gynllun Aflonyddiad Busnes Coronafeirws (CBILS)

Mae CBILS yn gynllun newydd a all ddarparu cyfleusterau o hyd at £5m ar gyfer busnesau llai ledled y DU sy’n profi refeniw coll neu wedi ei ohirio, sy’n arwain at ymyriad i’w llif arian. Mae CBILS yn cefnogi amrediad eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau tymor, gorddrafft, cyllid anfonebu a chyfleusterau cyllid asedau. 

Mae’r cynllun yn rhoi i’r benthyciwr warant gyda chefnogaeth y llywodraeth sydd â’r gallu i alluogi troi penderfyniad credyd ‘na’ gan fenthyciwr yn benderfyniad ‘ie’. 

Gweler y daflen sydd ynghlwm  i weld trosolwg o sut mae busnes bach yn gwneud cais am CBILS – cyfleusterau a gefnogir. 

I ddechrau, cysylltwch â’ch benthyciwr arferol. Os, am unrhyw reswm, na allent gynorthwyo, mae benthycwyr eraill a allai gynorthwyo cliciwch yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 24th Mawrth 2020