Cymorth Ariannol a Grantiau Banc Datblygu Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19, sy’n werth £100m, i gefnogi busnesau y mae’r achosion o Covid-19 yn effeithio arnynt. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig.

Bydd y cynllun benthyciadau yn gweithio ochr yn ochr â’r Cynllun Benthyciadau Busnes Coronafeirws ar gyfer y DU gyfan a chynigion eraill o gymorth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, i ddarparu mwy o opsiynau hanfodol i fusnesau Cymru. Mae benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gael i fusnesau sy’n masnachu ers mwy na 2 flynedd ac sy’n gallu dangos y byddent wedi gallu trin y lefel honno o ddyled cyn yr achosion.

Manylion y Gronfa:

• £100m yn y gronfa
• benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000, mae lefelau uchaf i’r benthyciadau
• 12 mis o wyliau cyn ad-dalu cyfalaf a llog
• dim ffioedd trefnu na monitro
• 2% o log wedi’i bennu am 6 mlynedd (gan gynnwys y 12 mis o wyliau)

Mae manylion y gronfa, y cymhwysedd a’r broses o wneud cais ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru https://bancdatblygu.cymru/

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020