Llywodraeth yn lansio Gwasanaeth Gwybodaeth Coronafirws ar WhatsApp

Nod y gwasanaeth newydd sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio, yw darparu gwybodaeth a chyngor swyddogol, dibynadwy ac amserol am coronafirws (COVID-19), a bydd yn lleihau'r baich ar wasanaethau'r GIG ymhellach.

Bydd y gwasanaeth yn darparu gwybodaeth ar bynciau fel atal coronafirws a symptomau, y nifer ddiweddaraf o achosion yn y DU, cyngor ar aros gartref, cyngor ar deithio a chwalu chwedlau.

I ddefnyddio Gwasanaeth Gwybodaeth Coronafirws GOV.UK am ddim ar WhatsApp, ychwanegwch 07860 064422 i'ch cysylltiadau ffôn ac yna anfon y neges ‘hi’ ar WhatsApp i ddechrau.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020