Canllawiau i fusnesau a gweithwyr ynglŷn â'r Cynllun Cadw Swyddi trwy gyfnod y Coronafeirws

O dan y Cynllun Cadw Swyddi trwy gyfnod y Coronafeirws, bydd pob cyflogwr yn y DU sydd â chynllun PAYE yn gallu cael cefnogaeth i barhau i dalu rhan o gyflogau eu staff a fyddai fel arall wedi cael eu gwneud yn ddi-waith yn ystod yr argyfwng yma.

Mae hyn yn berthnasol i staff sydd wedi cael cais i stopio gweithio, ond sy’n cael eu cadw ar y rhestr o gyflogeion, sy’n cael eu disgrifio fel ‘gweithwyr ar gyfnod o seibiant’. Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o’u cyflogau, hyd at £2,500 y mis. Y diben y diogelu gweithwyr rhag colli eu swyddi. Bydd y Cynllun Cadw Swyddi’n talu costau cyflogau yn ôl tan  1 Mawrth a bydd ar gael i gychwyn am gyfnod o 3 mis, ond bydd yn cael ei ymestyn os bydd angen.

Canllawiau i Gyflogwyr

Bydd cyflogwyr yn gallu defnyddio porthol i wneud cais am 80% o gostau cyflogau misol staff sydd ar gyfnod o seibiant, hyd at £2,500 y mis, yn ogystal â’r cyfraniadau cysylltiedig gan gyflogwyr at Yswiriant Gwladol ac at gynlluniau  pensiwn aelodaeth awtomatig – lleiafswm y cyfraniadau ar gyfer y cyflog hwnnw. Rydym yn disgwyl y bydd y cynllun ar waith erbyn diwedd Ebrill.

Defnyddiwch y ddolen isod i weld y canllawiau:

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme.cy 

 

Canllawiau i Gyflogeion

Bydd y canllawiau a gyhoeddir heddiw yn cefnogi gweithwyr wrth iddyn nhw geisio deall a ydyn nhw’n gymwys ar gyfer y cynllun, a faint gall y cyflogwr ei hawlio os nad ydyn nhw’n gallu parhau i weithio neu os nad oes gwaith oherwydd coronafeirws (COVID 19).

Defnyddiwch y ddolen ganlynol:

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme.cy

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Mawrth 2020