Mae llinell gymorth CThEM yn newid

Mae CThEM wedi sefydlu llinell gymorth ar y ffôn i ddarparu cefnogaeth i fusnesau a phobl hunangyflogedig sy’n gofidio na fyddant yn medru talu eu treth oherwydd coronafirws. Mae rhif y llinell gymorth treth yn newid. Gallwch nawr eu ffonio ar 08000 241222. Yr oriau agor yw rhwng 8am a 4pm ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd galwadau i hen rif y llinell gymorth yn cael eu hailgyfeirio’n awtomatig.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020