Gwybodaeth ar Fudd-dal Tai a Lwfans Cymorth Cyflogaeth (LCC)

Os yw eich incwm personol wedi syrthio oherwydd effeithiau ar fasnach a achosir gan y Coronafeirws

 

 

-          Llinell Gymorth CThEM – defnyddio gwe-sgwrsio neu gael cyngor ar drethi / budd-daliadau i berchnogion busnes :-

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/guidance-for-employers-and-businesses-on-coronavirus-covid-19

-          Llinell Gymorth Busnes Cymru – 03000 060 3000 

 

 

Os yw busnes yn talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 3 neu Ddosbarth 4 newydd, gallent wneud cais am LCC sy’n rhoi cymorth incwm (os nad oes angen cymorth tai)

Gwneud cais arlein

https://www.gov.uk/employment-support-allowance/eligibility

Ffonio swyddfa leol yr Adran Gwaith a Phensiynau 0800 169 0310

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Mawrth 2020