Hwb Gwyddorau Bywyd yn dechrau ar ymgyrch genedlaethol i ddod â chwmnïau ynghyd ac ymladd Covid-19

 hub-logo

Ar ôl diddordeb gan gannoedd o fusnesau a phobl broffesiynol, mae’r grŵp yn gobeithio cyflymu datblygiad cynnyrch a thriniaeth y mae eu hangen ar frys gan gynnwys gwyntiedyddion, diheintwyr dwylo a chyfarpar diogelwch.

Mae’r sefydliad, sy’n hwyluso cydweithio rhwng GIG Cymru, diwydiant a’r byd academaidd, wedi nodi pedwar maes allweddol i’w gwella; Dyfeisiau meddygol, rheolaeth ar heintiau, atebion digidol ac ynysu cymdeithasol.

Gwelwch y blychau e-bost isod am unrhyw gwmnïau neu sefydliadau academaidd sydd ag atebion eisoes ar gyfer Covid 19 

Ewch i’r Hwb Gwyddorau Bywyd am ragor o wybodaeth https://lshubwales.com/cy 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Mehefin 2020