MediWales: Galwad Brys : OES GENNYCH CHI OFFER ARLOESOL NEU WASANAETH I HELPU GYDA COVID-19?

medi wales logo

Mae MediWales yn cydnabod arwyddocâd toriad allan y firws presennol ac rydym yn galw am eich help. 

Rydym yn llunio rhestr o gyflenwyr posibl ar gyfer offer sy’n brin. 


Mae enghreifftiau o nwyddau neu wasanaethau maent yn chwilio amdanynt yn cynnwys:

 • Awyryddion
 • Offer Amddiffyn Personol (PPE) a systemau eraill i leihau lledaeniad
 • Pecynnau profi
 • Systemau i reoli a darogan llif gwaith
 • Systemau dangosfwrdd i  ganiatáu gwybodaeth amser go iawn
 • Sgrinio
 • Monitro cleifion
 • Dadansoddwyr nwyon  gwaed
 • Pympiau chwistrellu

Gofynnwn bod eich nwyddau/gwasanaeth wedi derbyn cymeradwyaeth rheolydd a bod eich sefydliad yn gynaliadwy ac yn gallu cyflenwi a pharhau i gyflenwi’r nwyddau/gwasanaethau hyn i’r GIG.

Os oes gennych ddiddordeb ebostiwch Isabelle gyda disgrifiad byr o’ch nwyddau/gwasanaethau (hyd at 100 o eiriau). Cynhwyswch y canlynol:

 • Manylion y cwmni
 • Enw cyswllt
 • Ebost
 • Gwefan 
 • Cofrestriad y cwmni

Nodwch os gwelwch yn dda: 

 • Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth gyfrinachol
 • Bydd y GIG yn cysylltu â chi yn uniongyrchol os bydd diddordeb


Mae’r rhwydwaith ar gyfer y De-ddwyrain (SEHTA) hefyd wedi anfon galwad; cysylltwch â nhw yn uniongyrchol i gael eich cynnwys ar eu rhestr nhw.

Efallai bod gennych hefyd ddiddordeb yn y manylion cyswllt hyn os dymunwch gynnig eich nwyddau/gwasanaethau i’r GIG/Llywodraeth y DU yn uniongyrchol.

Brechiadau – Nervtag@phe.gov.uk
Awyryddion – 0300 456 3565 / ventilator.support@beis.gov.uk
Arloesi/Technoleg – DNHSX@nhsx.nhs.uk

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych gwestiynau ebostiwch ni.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Mawrth 2020