Cofrestrwch ar gyfer Grant Ardrethi Busnes (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gefnogaeth gwerth £1.4bn i fusnesau bach i’w helpu drwy gyfnod y Coronafeirws.

Mae hyn yn cael ei weinyddu trwy system trethi busnes Awdurdodau Lleol.  Rydym yn gofyn i chi gwblhau’r ffurflen yn y ddolen isod i’n galluogi i gasglu ceisiadau ynghyd a phenderfynu a yw’r briodol rhoi’r grant.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Mawrth 2020