Ceisiadau i'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn Agor Heddiw

  • Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn agor i geisiadau heddiw
  • Bydd y sawl sy’n gymwys yn derbyn grant gan y llywodraeth sydd werth hyd at £7,500
  • Disgwylir i’r arian fynd i gyfrifon banc erbyn 25 Mai

O 8am fore heddiw bydd unigolion hunangyflogedig neu aelodau o bartneriaethau y mae eu busnes wedi ei effeithio’n andwyol gan goronafeirws, yn gallu gwneud cais dan y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (SEISS) sydd werth 80% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd.

Disgwylir i’r taliadau – i’w talu mewn un taliad gwerth tri mis ac wedi ei gapio ar £7,500 – lanio mewn cyfrifon banc o fewn chwe diwrnod gwaith o wneud cais.

Mwy o wybodaeth yma

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mai 2020