Gwneud cais am Gronfa'r Dyfodol coronafeirws

Future Fund

Bydd Cronfa’r Dyfodol yn darparu benthyciadau gan y llywodraeth i gwmnïau sydd wedi’u lleoli yn y DU, a fydd yn amrywio o £125,000 i £5 miliwn, yn amodol ar gyllid cyfatebol o leiaf gan fuddsoddwyr preifat. 

Gallai’r benthyciadau trosi hyn fod yn opsiwn addas i fusnesau sy’n dibynnu ar fuddsoddiadau ecwiti ac sy’n methu cael mynediad at y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws. 

Bydd y cynllun yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Banc Busnes Prydain. 

Byddwch yn gymwys os yw’ch busnes:

  •  wedi’i leoli yn y DU
  • yn gallu denu cyllid cyfatebol cyfwerth gan fuddsoddwyr preifat trydydd parti a sefydliadau
  • wedi codi o leiaf £250,000 mewn buddsoddiad ecwiti gan fuddsoddwyr trydydd parti yn y 5 mlynedd diwethaf.

Bydd y cynllun yn cael ei lansio ar 20 Mai 2020.

 Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ffynhonnell : BUSNES CYMRU

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/gwneud-cais-am-gronfa’r-dyfodol-coronafeirws

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Mai 2020