Canllawiau Yswiriant Busnes Covid-19

insurance

Mae aelodau Cymdeithas Yswirwyr Prydain yn gweithio'n ddiflino i gefnogi eu cwsmeriaid, drwy dalu ceisiadau dilys yn gyflym, taliadau dros dro i'w cwsmeriaid, a darparu atebion clir a chyflym i'w cwestiynau.  Mae’r Gymdeithas Yswirwyr Prydain wedi darparu'r canllawiau canlynol ar y cwestiynau cyffredin sy'n ymwneud ag yswiriant a materion busnes eraill:

  • Beth yw yswiriant tarfu ar fusnes?
  • Sut mae busnesau yn prynu yswiriant tarfu ar fusnes?
  • Yn gyffredinol, beth mae polisïau tarfu ar fusnes yn ei gynnwys?
  • A yw'r yswiriant tarfu ar fusnes safonol yn darparu sicrwydd i fusnesau nad ydynt yn gallu gweithredu oherwydd effeithiau COVID-19?
  • A yw estyniad ‘clefyd hysbysadwy’ i yswiriant tarfu ar fusnes yn rhoi sicrwydd yswiriant i fy musnes ar gyfer COVID-19?
  • A oes unrhyw estyniadau eraill i yswiriant tarfu ar fusnes a allai roi sicrwydd yswiriant?

Materion busnes eraill:

  • A oes angen i mi barhau i ymweld yn rheolaidd â'r adeilad busnes gwag os yw yn erbyn canllawiau'r Llywodraeth?
  • Os nad yw fy musnes yn gallu gweithredu oherwydd COVID-19, a ddylwn i ganslo fy mholisi yswiriant?
  • A yw polisïau yswiriant seiber yn cynnwys gweithio o gartref/gweithio o bell?

Mae rhagor o wybodaeth gan gynnwys cyngor, canllawiau a chwestiynau cyffredin sy'n ymwneud ag yswiriant ar gael ar Hwb Wybodaeth Coronafeirws ar wefan y Gymdeithas Yswirwyr Prydain.  Gweler hefyd cyngor y Gymdeithas Yswirwyr Prydain ar sicrwydd yswiriant busnes.

Ffynonell:  Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mai 2020