Busnes Cymru: Gweminar wythnosol newydd yn cael ei lansio: Cychwyn a Rhedeg Eich Busnes Eich Hun

BW Logo

Nod y fenter hon, a gyflwynir gan gynghorwyr profiadol, yw cefnogi unrhyw un sy’n meddwl am gychwyn menter newydd. Mae’n trafod agweddau allweddol troi syniadau neu ddiddordebau yn fusnesau hyfyw, ac mae’n cynnwys: 

  • datblygu syniad busnes,
  • cael ffynhonnell o gyllid,
  • cynllunio busnes,
  • prisio,
  • marchnata,
  • goblygiadau ariannol rhedeg eich busnes eich hun,
  • cyfle i ofyn cwestiynau gyda sgwrsio byw. 

Mae’r weminar hon hefyd yn addas i unrhyw un sydd wedi bod yn rhedeg eu busnes eu hunain am gyfnod o amser. 

Ffoniwch  01656 868500 i gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybod sut i gofrestru.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi aMentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mai 2020