COVID-19: Busnesau mwy i fanteisio ar fenthyciadau o hyd at £200 miliwn

COVID-19-Informationwelsh

Bydd busnesau yn gallu manteisio ar fenthyciadau mwy o dan y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws (CLBILS).

Cynyddir uchafswm maint y benthyciad sydd ar gael o dan y cynllun o £50 miliwn i £200 miliwn i helpu i sicrhau bod gan y cwmnïau mawr hynny nad ydynt yn gymwys ar gyfer Cyfleuster Ariannu Corfforaethol Covid-19 (CCFF) Banc Lloegr ddigon o gyllid i ddiwallu anghenion llif arian yn ystod cyfnod yr argyfwng.

Bydd y benthyciadau estynedig, sydd yn cael eu cyflwyno ar ôl trafodaethau gyda benthycwyr a grwpiau busnes, ar gael o 26 Mai 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Mai 2020