COVID-19: Cadw pellter cymdeithasol a chadw'ch busnes ar agor drwy weithio'n ddiogel

COVID-19-Informationwelsh

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi llunio canllawiau ar sut mae’n rhaid i fusnesau gynnal rheolau cadw pellter cymdeithasol a diogelu eu staff yn ystod yr argyfwng coronafeirws (COVID-19). 

Mae’r canllawiau yn egluro’r hyn sy’n rhaid i gyflogwyr ei wneud i gadw eu busnesau ar agor ac maent yn cynnwys: 

  • Cadw pellter cymdeithasol
  • Gwaith hanfodol a gwaith sydd ddim yn hanfodol
  • Gweithgarwch diogel yn y gwaith

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr Awdurdod.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/covid-19-cadw-pellter-cymdeithasol-chadw’ch-busnes-ar-agor-drwy-weithio

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mai 2020