COVID-19: Cadw pellter cymdeithasol a diogelu gweithwyr unigol

Lone working

Yn sgil gofynion cadw pellter cymdeithasol, mae gweithio ar eich pen eich hun wedi dod yn llawer mwy cyffredin. Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ganllawiau ar gyfer cyflogwyr i gadw gweithwyr unigol yn iach ac yn ddiogel.

Mae eu taflen ddiwygiedig Protecting lone workers: How to control the risks of working alone ar gyfer unrhyw un sy’n cyflogi gweithwyr unigol, neu sy’n cyflogi gweithwyr unigol, neu sy’n ymgysylltu â nhw fel contractwyr er enghraifft, gan gynnwys pobl hunangyflogedig neu bobl sy’n gweithio gartref.

Mae wedi’i diweddaru i gynnwys cyngor ar drais cysylltiedig â gwaith, cadw mewn cysylltiad ac effaith gweithio unigol ar straen ac iechyd meddwl.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan HSE.

Ffynhonnell:  Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Mai 2020