COVID-19: Lles, iechyd meddwl a chymorth i weithwyr

Mae’r cyfnod hwn yn ddigynsail ac os ydych yn hunan-gyflogedig, yn weithiwr neu’n berchennog busnes, mae COVID-19 yn golygu bod angen i ni gymryd camau i ofalu am ein hiechyd meddwl.

Mae cyfoeth o gymorth ar les arlein: mae Busnes Cymru wedi darparu nifer o adnoddau a dolenni: 

Llywodraeth Cymru 

Mae gwefan Llywodraeth Cymru “Edrych ar ole in gilydd yn ddiogel” yn cynnwys adran llesiant defnyddiol. I gael rhagor o wybodaeth dilynwch y ddolen yma -  https://llyw.cymru/iach-a-diogel

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

‘Aros yn iach gartref yw’ safle lles sy’n cynnwys adran ar  “Sut ydych chi’n teimlo?”.   I gael rhagor o wybodaeth dilynwch y ddolen yma - https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/aros-yn-iach-gartref/

GIG - 5 cam at les meddyliol 

Mae'r GIG yn rhestru pum peth syml (ar eu gwefan) y gallwn ni i gyd eu gwneud i roi hwb i'n llesiant ni.    I gael rhagor o wybodaeth dilynwch y ddolen yma - https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/

Y pum ffordd i sicrhau lles yw cyfres o negeseuon sy'n seiliedig ar dystiolaeth gyda'r nod o wella iechyd meddwl a lles y boblogaeth gyfan. Fe'u datblygwyd gan y Sefydliad Economeg Newydd o dystiolaeth a gasglwyd yn y prosiect Foresight Mental Capital and Wellbeing (2008). Y pum ffordd yw:

Llinell gymorth C.A.L.L. 

Cynigir C.A.L.L. cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl yng Nghymru. Gall unrhyw un sy'n poeni am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddyliol perthynas neu gyfaill gael mynediad i'r gwasanaeth. Mae llinell gymorth C.A.L.L. yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogi cyfrinachol.

Rhif ffon: 0800 132 737
Wefan:  http://www.callhelpline.org.uk/

Y Samariaid 

Mae'r Samariaid yn cynnig toreth o gymorth a chefnogaeth drwy eu canolfan cyswllt a’u gwasanaethau e-bost. 

Rhif ffon: 116 123 Rhif ffon linell Cymraeg: 0808 164 0123 E-bost: jo@samaritans.org

Wefan: https://www.samaritans.org 

Ysgrifennu llythyr yn Gymraeg:  Rhadbost RSRB-KKBY-CYJK Chris PO Box 9090 STIRLING FK8 2SA

 y Sefydliad Iechyd Meddwl

Mae gan y Sefydliad Iechyd Meddwl Hyb Cyngor ar y Coronafeirws sy’n sôn am sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Mae’n cynnwys:

  • cyngor ar iechyd meddwl
  • gofalu am eich iechyd meddwl wrth weithio
  • gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles wrth aros gartref
  • unigrwydd yn ystod y pandemig

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020 18 a 23 Mai 2020

Trefnir Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a bydd yn digwydd rhwng 18 a 23 Mai 2020.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yw wythnos cenedlaethol y DU i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a phroblemau iechyd meddwl ac mae’n ffordd o ysgogi pobl i weithredu er mwyn hyrwyddo’r neges bod iechyd meddwl yn bwysig i bawb.

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Mai 2020