COVID-19: Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar y coronafeirws ar gyfer cyflogwyr

man-wearing-blue-dress-shirt-2451566_0

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau dan reoliad 7A  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 ar gyfer cyflogwyr. 

Mae’r canllawiau ‘Cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle’ yn cynnwys: 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan LLYW.Cymru.

Ffynhonnell : BUSNES CYMRU

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mai 2020