COVID-19: Gweithio'n ddiogel yn ystod coronafeirws

COVID-19-Informationwelsh

 

Mae Llywodraeth y DU, mewn ymgynghoriad â’r diwydiant, wedi llunio canllawiau ‘diogel rhag COVID-19’ i helpu i sicrhau bod gweithleoedd mor ddiogel â phosibl. 

Mae’r canllawiau newydd yn cwmpasu 8 lleoliad gwaith sy’n cael agor, o amgylcheddau awyr agored a safleoedd adeiladu i ffatrïoedd a tecawês. 

Dyma gamau ymarferol ar gyfer busnesau sy’n canolbwyntio ar bum pwynt allweddol, y dylid eu rhoi ar waith cyn gynted ag sy’n ymarferol:

 

 1. Os gallwch chi, gweithiwch gartref
 2. Cynhaliwch asesiad risg COVID-19, mewn ymgynghoriad â gweithwyr neu undebau llafur
 3. Cadwch bellter cymdeithasol o 2 fetr, pryd bynnag y bo hynny’n bosibl
 4. Lle na all pobl gadw 2 fetr ar wahân, rheolwch risg trosglwyddo
 5. Dilynwch ac atgyfnerthwch brosesau glanhau

Mae’r 8 canllaw yn cwmpasu mathau gwahanol o waith. Mae gan sawl busnes fwy nag un math o weithle, fel swyddfa, ffatri a fflyd o gerbydau. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio mwy nag un o’r canllawiau hyn wrth i chi ystyried beth sydd angen i chi ei wneud i gadw gweithwyr yn ddiogel. 

Mae'r canllawiau yn cynnwys: 

 • adeiladu a gwaith awyr agored arall
 • ffatrïoedd a warysau
 • cartrefi
 • labordai a chyfleusterau ymchwil
 • swyddfeydd a chanolfannau cyswllt
 • bwytai sy’n cynnig gwasanaeth tecawê neu ddosbarthu
 • siopau a changhennau
 • cerbydau

Am ragor o wybodaeth ac i lawrlwytho’r canllawiau, ewch i wefan GOV.UK.

Ffynjonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/covid-19-gweithio’n-ddiogel-yn-ystod-coronafeirws

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mai 2020