Y Canghellor yn ymestyn y cynllun ffyrlo tan fis Hydref

Bydd Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth y DU yn cael ei ymestyn 4 mis arall tan ddiwedd mis Hydref, mae’r Canghellor Rishi Sunak. Bydd yn parhau i weithredu ar draws pob rhanbarth a sector yn economi’r DU.

  • Bydd gweithwyr ar ffyrlo ledled y DU yn parhau i dderbyn 80% o’u cyflog presennol, hyd at £2,500
  • Bydd y cynllun yn parhau ar ei ffurf bresennol tan ddiwedd mis Gorffennaf
  • Cyflwynir hyblygrwydd newydd o fis Awst i gael gweithwyr yn ôl i’r gwaith. Bydd gweithwyr ar ffyrlo yn gallu dychwelyd i’r gwaith i weithio rhan-amser a gofynnir i gyflogwyr dalu canran tuag at gyflogau eu staff sydd ar ffyrlo.

Mwy o wybodaeth yma

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mai 2020