Canllaw busnes y Ganolfan Diogelwch Seibr Cenedlaethol (NCSC)

question-mark-1872634_640

Mae NCSC wedi cyhoeddi canllawiau i gefnogi busnesau sy’n fwyfwy ddibynnol ar wasanaethau TG I redeg eu busnesau a symud at gyflenwad digidol fel rhan o’r ymateb parhaol I Covid-19. 

Mae’r pecyn gwerthfawr yma’n cynnwys canllawiau ar weithio o gartref, cyfarfodydd fideo ac adnabod twyll trwy e-bost yn ymwneud â Covid-19 ynghyd â llwyth o wybodaeth am risgiau a ffyrdd newydd o weithio a nifer o hybiau sy’n rhoi cyflwyniad i fyd seibr ddiogelwch e.e.  hunangyflogedig ac unig fasnachwyr a busnesau bach.

Ewch i wefan NCSC.

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Mai 2020