Adran Gwaith a Phensiynau yn lansio gwefannau newydd i weithwyr a chyflogwyr

jcp_logo

Mae COVID-19 wedi cael effaith anferth ar lawer o rannau o’r farchnad lafur, gyda rhai sectorau yn lleihau mewn maint ac eraill yn ehangu’n gyflym. I helpu pobl sy’n chwilio am waith mewn meysydd newydd ac i helpu cyflogwyr i ganfod marchnadoedd llafur newydd, mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi lansio gwefannau newydd help gyda swyddi  a help i gyflogwyr . Mae’r rhain yn cynnig gwybodaeth ar y farchnad lafur i bobl sy’n chwilio am swydd nawr a chyngor i gyflogwyr i helpu.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mai 2020