Cwmni peirianneg â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl yn defnyddio arian gan NatWest i barhau i gefnogi'r GIG yn ystod pandemig

Rotamec

Ar ôl cael ei lansio yn 2000 gan ei reolwr-gyfarwyddwr, Simon Brooks, mae cwmni peirianneg sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i ysbytai’r GIG ar draws y De Orllewin a Chymru yn defnyddio cefnogaeth gan NatWest er mwyn parhau i helpu staff meddygol rheng flaen yn ystod pandemig coronafeirws. 

Mae Rotamec, sydd â’u pencadlys yn Cheddar a swyddfeydd yng Nghaerwysg, Pont-y-pŵl a Redditch, yn gwmni peirianneg arbenigol sy’n cefnogi nifer o sectorau gyda darparu ac atgyweirio strwythurau a chyfleusterau trydanol a pheirianyddol. 

Mae’r rhain yn cynnwys systemau gwresogi a phwmpio pwysig sy’n cael eu defnyddio mewn ysbytai sydd o dan fwy o bwysau oherwydd COVID-19.  

Mae’r busnes, sy’n cyflogi 65 aelod o staff, hefyd yn darparu gwasanaethau i wneuthurwyr bwyd ar draws y rhanbarth, sy’n cyflenwi nifer o’r prif archfarchnadoedd.  

Dywedodd Simon: “Doedd oedi yn ein gwaith ddim yn ddewis i ni.  Mae gormod o wasanaethau llinell flaen allweddol sy’n ymwneud ag ymladd y coronafeirws yn dibynnu ar ein cefnogaeth er mwyn sicrhau bod eu cyfleusterau yn ddibynadwy ac yn gweithio. 

“Roedd angen felly i ni gadw ein gweithlu ac fe weithion ni gyda NatWest i gael yr arian oedd angen arnom ni i barhau i weithio hyd eithaf ein gallu.”

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bos

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mai 2020