Annog cwmnïau yn ne Cymru i wneud cais am grantiau busnes COVID -19 nad oes rhaid eu had-dalu

COVID-19-Informationwelsh

Mae cwmnïau cymwys sydd wedi eu cofrestru i dalu trethi busnes yng Nghymru yn cael eu hatgoffa bod amser o hyd i wneud cais am grant gan Lywodraeth Cymru sydd werth £25,000 neu £10,000 ac nad oes rhaid eu had-dalu os nad ydyn nhw wedi gwneud cais eisoes.  Mae’r grantiau yma wedi cael eu cyflwyno i gefnogi busnesau yng Nghymru yn ystod cyfnod y Coronafirws a gallai wneud gwahaniaeth i fusnesau ar adeg ddigyffelyb fel hyn.

Fe’u cyflenwir trwy awdurdodau lleol a’r ddau grant yw :

Grant 1: grant o £25,000 ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch (e.e. siopau , bwytai , bariau a thafarndai, sinemâu, mannau cerddoriaeth byw, gwestai a lletyau hunanwasanaeth) sydd mewn eiddo gyda gwerth trethadwy rhwng £12,001 a £51,000.

Grant 2: grant o £10,000 i bob busnes (gan gynnwys siopau elusennol cymwys, mannau chwaraeon a chanolfannau cymunedol) sy’n gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes bach yng Nghymru  gyda gwerth trethadwy o £12,000 neu lai.

Bydd y ddau grant yn berthnasol i fusnesau a oedd ar y rhestr trethi ar 20 Mawrth, 2020.

I ddysgu rhagor am sut all busnesau gael grant, dylai busnesau fynd at wefan eu hawdurdod lleol perthnasol.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Mai 2020