Llywodraeth i lansio gwasanaeth ar-lein i alluogi cyflogwyr i adennill taliadau Tâl Salwch Statudol

COVID-19-Information

Bydd y llywodraeth yn lansio gwasanaeth ar-lein i alluogi cyflogwyr i adennill taliadau Tâl Salwch Statudol y maen nhw wedi eu gwneud i’w cyflogeion yn ystod cyfnod y coronafeirws (COVID-19).

Bydd y Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws a gyhoeddwyd yng Nghyllideb 2020 fel rhan o becyn o fesurau cefnogaeth i fusnesau a effeithiwyd gan COVID-19, yn lansio ar 26 Mai.

Bydd yn galluogi cyflogwyr mewn busnesau bach a chanolig i wneud cais i CThEM i adennill costau taliadau salwch statudol o ganlyniad i coronafeirws.

Mae cyflogwyr yn gymwys os oes ganddyn nhw gynllun PAYE a grëwyd ac a ddechreuwyd cyn 28 Chwefror 2020 a’u bod â llai na 250 o gyflogeion cyn yr un dyddiad.

Bydd yr ad-daliad ar gyfer hyd at bythefnos o dâl salwch a bydd yn daladwy os yw cyflogai’n methu â gweithio oherwydd bod ganddyn nhw COVID-19 neu maen nhw’n hunan-ynysu.

Rhagor o wybodaeth

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Mai 2020