Canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol ar gyfer siopau nad ydyn nhw'n gwerthu bwyd

BW Logo

Wrth baratoi ar gyfer ailagor siopau nad ydyn nhw’n rhai hanfodol, mae’r BRC (Consortiwm Manwerthu Prydain) ac USDAW (Undeb Gweithwyr Siopau, Dosbarthu a Gwaith Perthynol) wedi cyhoeddi canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol mewn siopau nad ydyn nhw’n siopau bwyd.

Mae’r canllawiau ‘Social Guidance in Retail Stores’ yn cynnwys gwybodaeth am gadw pellter cymdeithasol y tu mewn a thu allan i siopau ac ystafelloedd newid, ac ar ddiogelu gweithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan USDAW.

Ffynonell: Busnes Cymru https://businesswales.gov.wales/cy/news-events

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Mai 2020